Banner for Header

John Grüter

Na jaren als organisatieadviseur te hebben gewerkt ben ik betrokken geraakt bij zorg, in eerste instantie als mantelzorger voor ouders en schoonmoeder. De vele onduidelijkheden rondom de transitie en decentralisatie van de zorg vanaf 2013 waren vervolgens aanleiding om mij ook professioneel op zorg te richten. Vanuit de praktijk die mijn vrouw Arjanne en ik (nu) voeren, heb ik ondertussen veel ervaring opgedaan met de begeleiding van met name kinderen en jongvolwassenen. Onze cliënten hebben veelal een stoornis in het autismespectrum (ASS), maar lopen vaak ook tegen belemmeringen aan als gevolg van hoogsensitiviteit (HSP) en / of hoogbegaafdheid.

Een behoorlijk aantal van onze cliënten loopt aan tegen de grenzen van het reguliere onderwijssysteem, terwijl hun intelligentie daar geen aanleiding voor is, zowel in het basis-, in het voorgezet als in het hoger onderwijs. Het pad naar een andere 'leerplek' is nooit hetzelfde en vereist veel aandacht en maatwerk. Randvoorwaarde is wel dat de persoon in kwestie (eventueel met onze ondersteuning) zichzelf weet te motiveren.

Bij zorg zijn soms veel partijen betrokken en de zorg is vaak erg gefragmenteerd. Wat ons opvalt, is dat bij een ‘complexe hulpvraag’, bij het gezin het water vaak tot aan de lippen staat, na jaren ‘strijden’ voor de broodnodige zorg. De burger is vaak de dupe. Ook dit soort aspecten betrekken wij, wanneer mogelijk, bij de zorg die wij bieden. In een aantal gevallen treed ik op als gezinscoach.

De complexe organisatie van de Nederlandse zorg leidt voor burgers tot een grote informatieachterstand op professionals. Elke partij heeft een eigen jargon, beleid en werkwijze. Daarnaast maken partijen gebruik van specialistische onderaannemers, ook met hun eigen jargon, beleid en werkwijze. Slechts zelden blijkt dat al die partijen goed op elkaar af zijn gestemd. Wij helpen daarom (potentële) cliënten met onafhankelijke cliëntondersteuning en zorgtoeleiding. Wij helpen hen door het 'gedoe' rondom zorg te verminderen, praktisch gezien bijvoorbeeld door het keukentafelgesprek voor te bereiden, passende zorg te benoemen en te beschrijven of de aanvraag voor een persoonsgebonden budget (Pgb) te verwoorden. Soms helpen wij om een weerwoord aan de gemeente te geven, die te wijzen op de kaders van de wet of kritisch vragen te stellen over het beleid en de uitvoering. Wij zoeken daarbij zeker altijd naar de grenzen, maar tegelijkertijd ook naar de samenwerking en uitdrukkelijk niet naar het conflict.

Lang geleden, vanaf 1977, studeerde ik psychologie. De kennis die ik toen heb opgedaan heb ik weliswaar niet actief bijgehouden, maar blijkt toch een fundament te hebben gelegd voor de activiteiten die ik nu met veel voldoening doe. De ervaring en kennis die ik heb opgedaan als organisatieadviseur blijkt ook van grote waarde, zeker wanneer ik cliënten vertegenwoordig bij instanties als gemeenten, het onderwijs, zorginstellingen en Veilig Thuis.

Sinds 2017 ben ik (namens Stichting Jera ouder en kind) ook Ambassadeur van Per Saldo, de belangenbehartiger van PGB-budgethouders en vrijwilliger bij Balans, de belangenbehartiger van ouders.

Vragen? Ik ben gemakkelijk bereikbaar via onderstaande contactgegevens.

John Grüter
06 5132 7485